گمگشته

رسوایی ...


زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر
تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

ای گدایان خرابات خدا یار شماست
چشم انعام مدارید ز انعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش
که مگو حال دل سوخته با خامی چند

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت
کامگارا نظری کن سوی ناکامی چنددانلود این شعر در قسمت پایانی فیلم رسوایی به کارگردانی مسعود ده نمکی.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ساعت 14:38  توسط گمگشته  |